အသင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ် များကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးကျင်းပ

30.6.2018 @ PROVEN Office

၁၉.၈.၂၀၁၈ ရက်နေ့ UMFCCI တွင် YACSAA အသင်း၏ပထမဆုံးအနေဖြင့်ကျင်းပမည့် Sunday Talk Show နှင့်ပတ်သတ်၍ အတူတကွဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီး တာဝန်အသီးသီးကို ခွဲဝေယူခဲ့ကြပါသည် အသင်းသားအသစ်များ တိုးပွားလာရေးနှင့် အသင်းဝင်အသစ်များ အလွယ်တကူ အသင်းဝင်နိူင်အောင် Sunday Talk Show တွင် ကူညီပေးမည့် တာဝန်များကို ယူဆောင်ပေးကြသူများ, အသင်းအတွက် တာဝန်အသီးသီးယူပေးကြကုန်သောသူများနှင့် အစည်းအဝေးသို့ နေရာအသီးသီးမှ လာရောက်၍ အကြံပေးဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသောသူများ အားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်

30Jun '18

အသင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ် များကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးကျင်းပ

၁၉.၈.၂၀၁၈ ရက်နေ့ UMFCCI တွင် YACSAA အသင်း၏ပထမဆုံးအနေဖြင့်ကျင်းပမည့် Sunday Talk Show နှင့်ပတ်သတ်၍ အတူတကွဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီး တာဝန်အသီးသီးကို ခွဲဝေယူခဲ့ကြပါသည်။အသင်းသားအသစ်များ တိုးပွားလာရေးနှင့် အသင်းဝင်အသစ်များ အလွယ်တကူ အသင်းဝင်နိူင်အောင် Sunday Talk Show တွင် ကူညီပေးမည့် တာဝန်များကို ယူဆောင်ပေးကြသူများ, အသင်းအတွက် တာဝန်အသီးသီးယူပေးကြကုန်သောသူများနှင့် အစည်းအဝေးသို့ နေရာအသီးသီးမှ လာရောက်၍ အကြံပေးဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသောသူများ အားလုံးကို အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်

releated posts