၁၇.၁၁.၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် ကျင်းပ ပြု လုပ်ခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်း လုပ်ငန်း ရှင်များအသင်း၏ အသင်းသား စုံညီ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်း အ ဝေးပွဲကြီး

25Nov '19

၁၇.၁၁.၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် ကျင်းပ ပြု လုပ်ခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်း လုပ်ငန်း ရှင်များအသင်း၏ အသင်းသား စုံညီ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေ အစည်း အ ဝေးပွဲကြီး

၁၇.၁၁.၂၀၁၉ ခုနှစ် တနဂ်နွေနေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း တာမွေမြို့နယ်ရှိ Sky Star Hotel ၌ နေ့လည် ၃ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ပထမအကြိမ် အသင်းသား စုံညီ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးပွဲကြီးအား Myanmar Industries Association မှ ဥက္ကဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ UMFCCI မှ တာဝန်ရှိလူကြီးမင်းများ၊ Automotive Association of Myanmar မှ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ Myanmar Automobile Manufacturer and Distributor Association မှ ဥက္ကဌ နှင့် ဒုတိယဥက္ကဌများ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ နှင့် အသင်းအားတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပါဝင်ကူညီပေးသော Main Sponsor နှင့် Co Sponsor Company တို့မှ ဧည်သည့်တော်များ၊ အသင်းသူ အသင်းသားများ၊ သတင်းရယူပေးခဲ့ကြပါသော မီဒီယာများတက်ရောက္ခဲ့ပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ် အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း မှ Main Sponsor / Co Sponsor Company များအားမှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုလွာများပေးအပ်ခဲ့ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံများ မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။

releated posts