29.1.2019 ရက်နေ့တွင် အသင်း၏ 2019 – 2020 ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အကြို ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး

01Feb '19

29.1.2019 ရက်နေ့တွင် အသင်း၏ 2019 – 2020 ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အကြို ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး

29.1.2019 ရက်နေ့တွင် အသင်း၏ 2019 – 2020 ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအကြို ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအား အသင်းရုံးတွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဥက္ကဌ (ယာယီ) မှ အသင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သော ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို တက်ရောက်လာသော ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်များနှင့် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

releated posts