18-2-2023 ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဥ်အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ Retreat 2023 

28Feb '23

18-2-2023 ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဥ်အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ Retreat 2023 

18-2-2023 ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဥ်အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ Retreat 2023 အား WH Hotel (သန်လျင်) တွင် နံနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၄နာရီ အချိန်အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ Retreat 2023 သို့ နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ အလုပ်အမှုဆောင်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့့ကြပြီး အောက်ပါကိစ္စရပ်များဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

(၁) မြန်မာမာနိုင်ငံအဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် National အသင်းများ တည်ထောင်နိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ (၃)ဖွဲ့ခွဲ၍ Mision Vision  များ ဆွေးနွေးခြင်း။

(၂) နိုင်ငံတော်အသင်းဖြစ်လာစေရန်အတွက် အဖွဲ့ (၃)ဖွဲ့ခွဲ၍ SWOT Analysis လုပ်၍ဆွေးနွေးခြင်း။

(၃) YACSAA အသင်း၏ 2022-2025  သက်တမ်းအတွင်း နှစ်အလိုက် ရှေ့ဆက်သွားမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ခြင်း နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များအကြား ရင်းနှီးချင်ခင်မှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်ခြင်းအစရှိသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

releated posts