ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ၂၀၂၂ – ၂၀၂၅ ခုနှစ် အလုပ်အမှုဆောင် သက်တမ်း အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနား

05Dec '22

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ၂၀၂၂ – ၂၀၂၅ ခုနှစ် အလုပ်အမှုဆောင် သက်တမ်း အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးချယ်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ ၂၀၂၂ – ၂၀၂၅ ခုနှစ် အလုပ်အမှုဆောင် သက်တမ်း အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်ရွေးချယ်ပွဲတွင်

ဆန္ဒမဲပေးမည့်အသင်းဝင်များသိသာရန်
(၁) ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့အထိ အသင်းဝင်ထားသူများအားလုံး မဲပေးခွင့်ရှိသည်။

(၂) အသင်းဝင်များ သက်တမ်းတိုးနှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကို ၂၁.၁၁.၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား အကျေအလည် ပေးသွင်းပြီးမှသာ ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ပြုမည်။

(၃) ဆန္ဒမဲပေးမည့် အသင်းဝင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ၁၀.၁၂.၂၀၂၂ ရက်နေ့ ညနေ (၄း၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထားလက်ခံပါမည်။

အလုပ်အမှုဆောင်အသင်းဝင်များသိသာစေရန်
(၁) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။

(၂) အရွေးချယ်ခံမည်ပုဂ္ဂိုလ်သည် အသက် (၂၅) နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။

(၃) အသင်း၏သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်းနှင့် သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းပါ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

(၄) ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကျင်းပမည့်နေ့တွင် အသင်းဝင်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်ပြီး နှစ်စဉ်ကြေးများကို အသင်းရုံးသို့ (၂၁.၁၁.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် အကျေအလည်ပေးသွင်းပြီးသူဖြစ်ရမည်။

(၅) အလုပ်အမှုဆောင်ဆန္ဒပြုသူများ၏ ဆန္ဒပြုလွှာများကို ၇.၁၂.၂၀၂၂ ရက်နေ့ ညနေ (၄း၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထားလက်ခံပါမည်။

(၆) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှများအသင်း၌ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်၊ အလုပ်အမှုဆောင် သက်တမ်းတစ်ခု အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် တာဝန်ထမ်းထောင်ခဲ့သူသည် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိ သည်။

(၇) အသင်းဝင်သက်တမ်း (၁) နှစ် ပြည့်ပြီးသူများသာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခွင့်ရှိသည်။

အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့

releated posts